لوپرورلین استات، برای تزریق، محصول یک ماهه

لوپرومر ۷٫۵


لوپرومر® ۷/۵ دارویی است که به عنوان آنالوگ گونادورلین (LHRH) شناخته شده و بر روی غده هیپوفیز مغز عمل میکند. محصول تزریقی لوپرومر® ۷/۵ حاوی ماده موثره لوپرورلین استات می­باشد. هر جعبه از این محصول حاوی دو سرنگ از پیش پر شده است. سرنگ A حاوی ۷/۵ میلی­گرم لوپرورلین (به شکل ملح استات) به عنوان ماده موثره و سرنگ B حاوی محلول پلیمری مورد نیاز برای تهیه سوسپانسیون می­­باشد. پیش از تزریق، محتویات سرنگ A و سرنگ B (پودر و محلول پلیمری) باید مخلوط شده، سپس توسط متخصص مربوطه به صورت زیرجلدی تزریق شود. طول عمر قفسه­ای لوپرومر® تا ۲ سال پس از تاریخ تولید بوده و این محصول باید در یخچال نگهداری شود (بین ۸-۲ درجه سانتی­گراد).
دانلود بروشور

Only our creating support will be your final essay helper and most suitable option for carrying out your essays along with personalized papers. Assume our extended-time have essay writers for hire.

Contact Us


Institute

44787039Office

02144483649Follow UsAll Rights Reserved for knowledge Base Varian PHarmed .

background=’https://www.varianpharmed.com/wp-content/uploads/2019/07/ContactUs.450.200.png’>