به دسته ای از داروهای ضد سرطان با نام “بیس فسفونات ها” تعلق دارد.

این دارو با مهار تولید کلسیم از استخوان ها، خطر مشکلات استخوانی ناشی از سرطان ها را کاهش داده و موجب ترمیم استخوان های بدن می شود.

Contact Us


Institute

44787039Office

02144483649Follow UsAll Rights Reserved for knowledge Base Varian PHarmed .

background=’https://www.varianpharmed.com/wp-content/uploads/2019/07/ContactUs.450.200.png’>