مراکز فروش

مقالات آموزشی

پرسش و پاسخ

لوپرومر 3/75

لوپرومر® 3/75

  • لوپرورلین استات، برای تزریق، محصول یک ماهه

  • لوپرومر® 3/75 دارویی است که به عنوان آنالوگ گونادورلین (LHRH) شناخته شده و بر روی غده هیپوفیز مغز عمل میکند. محصول تزریقی لوپرومر® 3/75 حاوی ماده موثره لوپرورلین استات می­باشد. هر جعبه از این محصول حاوی دو سرنگ از پیش پر شده است. سرنگ A حاوی 3/75 میلی­گرم لوپرورلین (به شکل ملح استات) به عنوان ماده موثره  و سرنگ B حاوی محلول پلیمری مورد نیاز برای تهیه سوسپانسیون می­­باشد. پیش از تزریق، محتویات سرنگ A و سرنگ B (پودر و محلول پلیمری) باید مخلوط شده، سپس توسط متخصص مربوطه به صورت زیرجلدی تزریق شود. طول عمر قفسه­ای لوپرومر® تا 2 سال پس از تاریخ تولید بوده و این محصول باید در یخچال نگهداری شود (بین 8-2 درجه سانتی­گراد).

 
 

Login To Exchange Login To WebMail