واریوپپتیل® 3/75

  • تریپتورلین استات، برای تزریق، محصول یک ماهه

  • واریوپپتیل® 75/3 دارویی است که به عنوان آنالوگ گونادورلین (LHRH) شناخته شده و بر روی غده هیپوفیز مغز عمل میکند. محصول تزریقی واریوپپتیل® 75/3 حاوی ماده موثره تریپتورلین استات می­باشد. هر جعبه از این محصول حاوی دو سرنگ از پیش پر شده است. سرنگ A حاوی 75/3 میلی­گرم تریپتورلین (به شکل ملح استات) به عنوان ماده موثره  و سرنگ B حاوی محلول پلیمری مورد نیاز برای تهیه سوسپانسیون می­­باشد. پیش از تزریق، محتویات سرنگ A و سرنگ B (پودر و محلول پلیمری) باید مخلوط شده، سپس توسط متخصص مربوطه به صورت زیرجلدی تزریق شود. طول عمر قفسه­ای واریوپپتیل® تا 2 سال پس از تاریخ تولید می­باشد. این محصول باید در یخچال نگهداری شود (بین 2-8 درجه سانتی­گراد).

 
 

Login To Exchange Login To WebMail